Vavřínový věneček aneb Podivný kabaret v divné době 

Erich Wolfgang Korngold
Jaromír Weinberger
Pavel Haas
Erwin Schulhoff

#koncert
#koprodukce
#kabaret

Brněnský rodák Fritz Grünbaum (1880–1941) byl ve své době jedním z nejslavnějších evropských kabaretiérů a autorem textů k mnoha šlágrům a dekadentním operetám. K výrazným osobnostem v téže době patřili i Erwin Schulhoff, Robert Stolz, Jean Gilbert, Erich Wolfgang Korngold, Jaromír Weinberger či Pavel Haas, jejichž díla zpřítomníme v tomto koncertu v aranžmá současných autorů. Ve svém životě chtěli být i oni slyšeni a vyslyšeni, a tak se z úsilí někdy přirozeného, jindy naplněného cynismem či noblesní nadsázkou zrodila hudba odpovídající jejich vlastní představě o dobovém vkusu. Jako poněkud polemické pojítko mezi jejich skladbami jsme zvolili Pochody Mauricia Kagela (1931–2008), které ovšem nevedou k vítězství. Součástí večera koncipovaného jako jeden velký kabaret bude performance praporečníků populární skupiny FlagArt Mondaria. (Viktor Pantůček, Brno Contemporary Orchestra)

Související akce: 57. ročník Mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno

Termíny

předchozí další
St 11/10/2023
19.00
Brno, Cabaret des Péchés
předchozí představení další představení

Dne 24. září 2023 by se dožil sta let spisovatel Ladislav Fuks (1923–1994), který ve svém mimořádném díle zobrazoval s bolestnou, až cynickou nadsázkou ty největší hrůzy světa. Jeho bizarní, dekadentní poetika plná fantastična a fantasmagorična nám byla inspirací ke koncipování prapodivného kabaretu, v němž radost a nenucená zábava zavání tragikou nám dobře známých budoucích osudů aktérů a aktérek, kteří neměli ani tušení, že se stanou oběťmi největšího selhání lidské společnosti v našich dějinách. Název koncertu se odvolává na povídku Věneček z vavřínu z roku 1953, ve které Fuks popisuje, jak jsou lidé ničeni ponižováním a odsuzováním ze strany samozvaných vůdců a vítězů. 

Příběh se odehrává v poklidné kavárně, nebo spíše v cukrárně, do které si přijde odpočinout milovník práce Felix Veverka. Do prostoru vyzdobeného malebnou soškou Fauna s flétničkou však vstoupí tři zvláštní osoby se zvířecími, či lépe nelidskými atributy.  „První byla hnědá, chlupatá, měla krátké nohy, trochu podsaditý zadek, ruce se svěšenými tlapkami pozdvihlé před břichem a hlavu natočenou, jako by byla uvázána na řetízku a měla tančit kankán. Druhá byla obrovská, nechlupatá, šedá, měla tlusté sloupovité nohy, uši jako plachty a dlouhatánský chobot. Její dusavý krok zachvěl celou cukerničkou. Tu třetí postavu, co vkročila za nimi, nebylo ani slyšet. V hnědočerně pruhovaném kožichu tiše našlapovala na tlapkách, nízký, silný, rozpláclý nos se štětinatým knírkem a dvě přivřené, mžourající oči se šinuly pomalu po podlaze.“ Hosté cukrárničky pokukují, ale dělají jakoby nic, ačkoliv tři postavy se chovají poněkud nevhodně. Po chvíli však začnou hosty napadat, ponižovat je a vyhrožovat jim. Překusují telefonní drát a rozbíjejí sošku Fauna. Lid se bojí a schová se do vlastního soukromí a pan Veverka se o to vehementněji začne věnovat práci pro sebe i pro blaho společnosti. Nemusí se více bát, protože jeho „kartička“, ať již kádrová či rasová, je „čistá“.  Co z toho plyne? Nezavírejme oči nad tím, když se někdo povyšuje nad jiné, a rovněž nezapomínejme, že pracovat se sice musí, ale není to veškerý smysl života a je důležité umět se občas pobavit. Velmi dobře to uměli i ti, jež pak velká část společnosti označila za nežádoucí a nepřizpůsobivé. Ty, jejichž kartička nebyla „čistá“.

Program

Erwin Schulhoff (1894–1942)
Sonata erotica (1919)

Mauricio Kagel (1931–2008)
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen (Deset pochodů ke ztracenému vítězství)

Fritz Grünbaum (1880–1941) | úprava Petr Kofroň (1955)
Ich hab das Fräulein Helen baden sehn (Já viděl Helenu v bazénu) 

Mauricio Kagel 
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen

Robert Stolz (1880–1975) | úprava Trevor Grahl (1984)
„Du sollst der Kaiser meiner Seele sein“ (Ty máš se stát císařem mé duše) z operety Der Favorit

Mauricio Kagel 
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen

Jean Gilbert (David Robert Winterfeld, 1899–1978) | úprava Marek Piaček (1972)
„Is es wahr, was alle sagen?“ z operety Die keusche Susanne
(Je pravda, co všichni říkají? z operety Cudná Zuzana)

Mauricio Kagel 
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) | úprava Trevor Grahl 
Straussiana pro orchestr

Mauricio Kagel 
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen

Jaromír Weinberger (1896–1967) | úprava Marek Piaček 
Lidé z Pokerflatu (výběr z opery)

Mauricio Kagel 
Pochod z cyklu 10 Märsche um den Sieg zu verfehlen

Hugo Haas (1901–1968) / Pavel Haas (1899–1944) | úprava Peter Graham (1952)
Život je pes

Účinkují
Dirigent: Pavel Šnajdr  
Režie a světelný design: Martin Svobodník
Soprán: Magdaléna Heboussová  
Tenor: Marek Žihla
FlagArt Mondaria  
Brno Contemporary Orchestra  

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje