Zveme na Pražské jaro

Paul Hindemith

#koncert
#jinyporadatel
#zvemenakoncert
#prazskejaro

Dirigent: François-Xavier Roth
Viola: Tabea Zimmermann
Gürzenich-Orchester Köln

#musicanongrata
Paul Hindemith
Der Schwanendreher, koncert pro violu a orchestr

Termíny

předchozí další
St 01/06/2022
20.00
Obecní dům
předchozí představení další představení

Program koncertu

Leoš Janáček
Šumařovo dítě, balada pro orchestr

Paul Hindemith
Der Schwanendreher, koncert pro violu a orchestr

— Přestávka —

Richard Strauss
Život hrdiny, symfonická báseň op. 40

Paul Hindemith (1895–1963) se stal před druhou světovou válkou nejvýznamnějším německým skladatelem. Svou mezinárodně úspěšnou protiválečně zaměřenou tvůrčí i organizační činností byl ovšem zároveň trnem v oku nacistickému režimu, který jeho jméno jako jeden z hlavních symbolů tzv. zvrhlého umění vymazal z usměrňovaného německého kulturního života. Štvanici vedené proti Hindemithovi nezabránila ani veřejná obhajoba dirigenta Wilhelma Furtwänglera, který se svou autoritou – neúspěšně – snažil skladatele před režimem „očistit“. Hindemith se stáhl do ústraní horského místa Lenzkirch v bádensko-württemberském Schwarzwaldu a pracoval na partituře svého opusu magnum, opeře Malíř Mathis, dějově zasazené do středověku. Z jejího ovzduší se zrodil také koncert pro violu a komorní orchestr Der Schwanendreher (1935–1936), nazvaný podle staré německé lidové písně Seid ihr nicht der Schwanendreher, jejíž melodie tvoří hlavní téma finální variační věty koncertu.

Výraz Schwanendreher, doslova „obraceč labutí“, se ve středověku užíval k označení kuchařova pomocníka, který na rožni otáčel labuť, aby se celá dobře propekla. Hindemith však měl při kompozici na mysli hlavně jiný význam tohoto slova, odkazující ke kultuře středověkých potulných muzikantů, kteří hráli na flašinet nebo niněru, jejichž kliky mohly být vyvedeny ve tvaru labutího krku. Koncert tak sugeruje představu lidového hudebníka, který v družné společnosti vyhrává písně, jež poznal na svých cestách. Únikem do vzdálené minulosti se Hindemith bránil před úzkostnou realitou přítomnosti, současně ji však ve skladbě nemohl nereflektovat; nejsilněji svůj smutek vyjádřil ve střední, melancholií prosycené větě. Na Pražském jaru zazněla v roce 1961 pod taktovkou samotného Hindemitha v podání violisty Jaroslava Karlovského a Symfonického orchestr hl. města Prahy FOK. Dnes toto dílo patří k pilířům moderní violové literatury. Tabea Zimmermann jej pravidelně uvádí s nejlepšími světovými orchestry. V roce 2021 jej provedla spolu s Berlínskými filharmoniky právě pod vedením Françoise-Xaviera Rotha.


Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje