O projektu

Musica non grata

... a přece zní dál

Opera Národního divadla a Státní opera nabízí všem milovníkům hudby a divadla, všem, kteří se zajímají o kulturu, dějiny i současnost středoevropského prostoru, nový projekt s názvem Musica non grata.

Čtyřletý cyklus operních inscenací, koncertních provedení oper, symfonických a komorních koncertů vzniká za podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha. 

Jak napovídá název, ústředním tématem rozsáhlého cyklu je „nežádoucí hudba“, tedy hudba, která měla být umlčena, zapomenuta, uzamčena v trezoru. Hudba, která už nikdy neměla zaznít. Hudba vytvořená těmi, kdo se z nejrůznějších důvodů zprotivili moci. Moci, která mnohé z nich umlčela či zcela zničila. Moci, která chtěla pošetile diktovat hranice svobody lidského ducha a jeho tvůrčích schopností.

Podtitul „… a přece zní dál“ možná mnohým připomene okřídlenou větu velkého italského fyzika 17. století Galilea Galileiho, postaveného pro jeho vědecké přesvědčení před inkviziční tribunál. Ať již ji pronesl sám Galilei, nebo je plodem pozdější legendy, věta „… a přece se točí“ vystihuje onu „bezmoc mocných“, která je stále stejná v sedmnáctém i kterémkoli jiném století našich dějin. Na skutečnosti, že se Země skutečně otáčí, nemohl nic změnit ani soud s Galileem, ani jeho vynucené odvolání svých názorů, ani doživotní domácí vězení ... Země se otáčí dál a hudba, podobná jinému živlu – vodě, si hledá cesty přes všechny překážky, obtéká mocné hory, přetéká hráze a míří dál, kam je jí libo.

V centru pozornosti projektu Musica non grata stojí především hudba českých a německých autorů, kteří měli být umlčeni nacistickou ideologií ve 30. a 40. letech 20. století. Zdaleka nejde pouze o dnes již poměrně dobře známé tzv. „terezínské autory“ Pavla Haase, Hanse Krásu, Gideona Kleina či Viktora Ullmanna, nýbrž o celou řadu dalších hudebníků, jejichž osud rozpínající se nacistický totalitní režim tak či onak poznamenal. Chceme připomenout životní cesty a umělecké kvality takových osobností, jako byli Franz Schreker, Erwin Schulhoff, Rudolf Karel, Emil František Burian, Karel Berman či Ludmila Peškařová, kteří byli pronásledováni pro svůj původ, politické postoje či odbojovou činnost, ale i těch, které totalitní režim donutil emigrovat a kteří našli nové zázemí a mnohdy i nové impulsy ve svobodném světě, jako Ernsta Křenka, Ericha Wolfganga Korngolda, Alexandra Zemlinského, Jaromíra Weinbergera, Bohuslava Martinů, Jaroslava Ježka, Vítězslavy Kaprálové, Paula Hindemitha, Kurta Weilla, Hannse Eislera, ale i např. slavných operetních autorů Emmericha Kálmána či Oscara Strause, a mnoha dalších.

Stranou našeho zájmu nezůstanou ani jedni z největších klasiků hudby 20. století jako Igor Stravinskij, Alban Berg či Arnold Schönberg – i jejich „zvrhlá“ hudba měla podle nacistické teorie zmizet ze světa. Přímo křiklavou absurditu nenávistné ideologie pak chceme ukázat i na příkladu dvou hudebních mistrů z těch největších – Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Gustava Mahlera, jejichž dílo – zásadně formující evropské hudební dějiny – nemělo žádoucí „rasovou kvalifikaci“ ...

Tvůrčí svoboda jednotlivce či jeho národnostní, sociální nebo rasový původ bývá trnem v oku jakémukoli totalitnímu myšlení, s jehož skrytými i docela otevřenými projevy se setkáváme ve svém okolí dodnes. Není to „pouhá historie“. Musica non grata chce přitáhnout pozornost k tomu, co se v našem společném středoevropském kulturním prostoru ještě poměrně nedávno odehrávalo, a pokusit se přispět k tomu, aby potomci jednou nemuseli zopakovat chyby svých předků. Musica non grata je poctou hudbě a oslavou lidského umění, které se nenechá umlčet.

číst dále skrýt

Dramaturgická rada

Per Boy Hansen
Umělecký ředitel
Opery Národního divadla a Státní opery
Karl-Heinz Steffens
Hudební ředitel
Státní opery
Jaroslav Kyzlink
Hudební ředitel
Opery Národního divadla
Ondřej Hučín
Šéfdramaturg
Opery Národního divadla
a Státní opery

Za finanční podpory

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Projekt vzniká za finanční podpory Velvyslanectví SRN v Praze.

Ve spolupráci s

Věčná naděje
Festival nejen Terezínských skladatelů
Goethe Institut
Kulturní institut Spolkové republiky Německo
Dětská opera
Soubor dětských a mladých sólistů studujících zpěv
Reflex