Praha centrem avantgardy, nové opery a moderní klasické hudby

Praha byla nejen městem opery a úžasných romantických mistrovských děl, ale též místem, kde vznikala moderní klasická hudba. Praha byla destinací pro ty, kteří hledali něco nového a nepoznaného. Po rozpadu Habsburské monarchie vynesla na světlo mladá republika mnoho kreativních sil. Ve vzduchu byl cítit duch „dosud neslyšeného“. Např. Mezinárodní společnost pro soudobou hudbu pořádala Světové dny hudby v Praze hned třikrát. „To nové“ dalo tehdejším fejetonistům téma k vyostřeným debatám. Koncepce skladatelství se vzájemně střetávaly. Praha byla dokonce místem pokračování činnosti slavné asociace Arnolda Schönberga pro soukromá hudební přestavení. Mezi význačné hudební osobnosti patřili mj. Alexander Zemlinsky a Viktor Ullmann.

 

Helena Spurná / Kelly St. Pierre New Paths in Opera. Martinů – Burian – Hába – Schulhoff – Ullmann
V roce 2021 vyšla s finanční podporou projektu Musica non grata kniha New Paths in Opera. Jejím tématem je operní tvorba Viktora Ullmanna, Emila Františka Buriana, Aloise Háby, Erwina Schulhoffa a Bohuslava Martinů. Publikace je rozdělena do dvou částí: první – Essays (Eseje) –  nabízí pět historicko-analytických pohledů na operní tvorbu zmíněných skladatelů z pera předních světových muzikologů (Gwyneth Bravo, Geoffrey Chew, Brian S. Locke, Vlasta Reittererová, Helena Spurná a Lubomír Spurný). Ve druhé části Interviews & Reflections (Rozhovory a reflexe), realizované ve spolupráci s projektem Musica non grata, se čeští i zahraniční odborníci (muzikologové, editoři, režiséři, dirigenti) vyjadřují k problémům, s nimiž se setkali při vydávání, interpretaci a inscenování traktovaných děl. Inscenovaná díla jsou přiblížena bohatou barevnou fotodokumentací. Kniha je opatřena seznamem inscenací a nahrávek předmětných oper realizovaných v Československu a v České republice, seznamem hudebních příkladů a obrazových příloh a rejstříkem osob a děl. V angličtině v rozsahu 328 stran + 28 černobílých a 56 barevných vyobrazení a 32 notových příkladů.
koupit knihu

Matthias Herrmann Überdada, Composer and Expressionist – Erwin Schulhoff in Dresden. Mit Briefen, Dokumenten und seinem Tagebuch
Texty podávající svědectví o nekonvenčním člověku a umělci Erwinu Schulhoffovi doplněné rozsáhlou obrazovou dokumentací: fotografiemi z jeho pražské pozůstalosti, doklady ze studií v Lipsku, dadaistickými dokumenty z Vídně a korespondencí. K biografickým poznatkům o Schulhoffovi přispívá první komentované vydání jeho deníků z let 1911 až 1941. Rozsah 418 stran, v němčině.
více o knize
koupit knihu
profil Erwina Schulhoffa na stránkách MNG

Studie

Tristan Willems: Jaromír Weinberger – Zwischen den Tasten gefallen

 

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje