#koncert
Schönberg: Písně z Gurre
250 umělců na scéně Státní opery
20. června 2023
#opereta
Ples v hotelu Savoy
Poslední představení této sezony 10. června
#opera
Šaty dělají člověka
Poslední dvě představení 11. a 18. června
#koncert
Ženy v hudbě
Komorní koncert 21. června v Praze. Vstup volný!

Organizátor

S podporou

Nejbližší představení

Musica non grata

Mezinárodní hudební a kulturní projekt České republiky a Německa, iniciovaný a organizovaný Národním divadlem a finančně podporovaný Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Musica non grata oživuje umělecký odkaz skladatelek a skladatelů důležitých pro hudební život meziválečného Československa, kteří byli pronásledováni nacionálním socialismem či jiným způsobem perzekvováni z důvodů náboženských, rasových, politických nebo genderových.

Podívejte se na promo spot Musica non grata 2022!
O projektu

Kontaktujte nás

Povinné údaje