Haas–Hindemith


#koncert

Pavel Haas Studie per orchestra d'archi
Paul Hindemith Koncert pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, harfu a orchestr

Dirigent: Robert Jindra
Orchestr Národního divadla
Koncertní mistr: Ondřej Haas

Flétna: Daniel Havel
Hoboj: Vratislav Vlna
Klarinet: Jan Hejhal
Fagot: Jan Hudeček
Harfa: Barbora Váchalová

Sledovat online

Termíny

předchozí další
od 08/07/2021
17.00
Národní divadlo
#online
předchozí představení další představení

Pavel Haas strávil poslední léta svého života v Terezíně, kam byl deportován po německé okupaci českých zemí v prosinci 1941. V prvních několika měsících sve iternace měl Haas velké potíže s adaptací na prostředí. Dlouhodobá nečinnost ovšem byla po mnoha měsících vystřídána horečnou prací, která jej zařadila mezi nejaktivnější terezínské skladatele. Od druhé poloviny roku 1942 do podzimu roku 1944 složil Haas sedm děl, z nichž tři byla dochována. Jednou z nich je skladba Studie pro smyčcový orchestr. Při prvním uvedení Haasovy skladby hrálo ve smyčcovém orchestru Karla Ančerleho odhadem 30 hudebníků, což vyplývá z dochovaného záznamu koncertu ve filmu Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet (propagandistický film ukazující život v židovském ghettu,1945). I když není záběr vždy zřetelný, má významnou dokumentární hodnotu - ve filmu se v záběru objeví také děkující Pavel Haas. Dva dny po natočení propagandistického filmu byly všichni aktéři spolu s dalšími 2 500 spoluvězni deportováni do Osvětimi. Dirigentovi a spoluvězni Karlu Ančerlovi se po válce podařilo zachránit opisy téměř všech partů, s výjimkou kontrabasového. Lubomír Peduzzi (Haasuv student) tento part dokomponoval a v roce 1959 vyhotovil opis partitury skladby.

Autor textu: doc. PhDr. Lubomír Spurný PhD.

Velkou osobností projektu Musica non grata je Paul Hindemith, jeden z nejslavnějších německých skladatelů 20. století. Také vynikající violista, pedagog, dirigent a teoretik. Život Paula Hindemitha byl plný zvratů, plný úspěchů, plný zatracení a plný paradoxů. Paradoxy padají do doby vzestupu nacismu k moci. Hindemith byl skladatel moderní, avantgardní a k jeho přátelům a spolupracovníkům patřili levicoví a židovští umělci, jako například Kurt Weil nebo Bethold Brecht a to bylo v té době špatné. V květnu 1933 hoří v Berlíně zakázané knihy a scénu pálení knih začlenil Paul Hindemith i do své opery Malíř Matis. Politické poselství opery nezůstalo nacistům utajené a opera byla zakázána. V roce 1936 jsou zakázány veškeré Hindemithovy skladby. V té době byl skladatel již 11 let ženatý s dcerou německého židovského dirigenta Ludwiga Rottenbergera a manželům Hindemithovým bylo jasné, že zůstat v Německu je velmi velmi nebezpečné. A tak v březnu 1937 odjíždějí do emigrace.15 minutový koncert pro dřevěné dechové nástroje, harfu a orchestr složil Paul Hindemith v roce 1949 v Americe pro Kolumbijskou univerzitu, konkrétně pro festival současné americké hudby. Festival trval týden a Hindemith si vyžádal, že premiéra jeho skladby se musí odehrát až v poslední den festivalu 15. května - v ten den slavil se svou ženou Gertrud stříbrnou svatbu. Proto v poslední větě uslyšíme citaci slavného svatebního pochodu Felixe Mendelsohna Bartholdyho.

Autorka textu: Jitka Slavíková, dramaturgyně Opery Národního divadla

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje