Stravinskij

Igor Stravinsky

#koncert

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Dramaturg: Ondřej Hučín

Sólisté:
Alžběta Poláčková

Yukiko Kinjo
Kateřina Jalovcová
Jaroslav Březina

Klavír: Martin Levický
Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Poslechnout si koncert

Termíny

předchozí další
předchozí představení další představení

Jaro, píseň z cyklu Dvě písně na verše Sergeje Goroděckého 
(zpěv: Alžběta Poláčková, klavír: Martin Levický) 
Kocouří ukolébavky (Berceuses du chat) 
(zpěv: Kateřina Jalovcová)
Tři písně na slova japonské poezie 
(zpěv: Yukiko Kinjo)
Pulcinella, suita z baletu
Mše pro sbor a dechové nástroje 
(sólo: Jaroslav Březina)

V roce 1998 byl Igor Stravinskij americkým časopisem Time zařazen mezi sto nejvlivnějších osobností dějin 20. století. Jeho hudební tvorba je velmi rozsáhlá a velmi rozmanitá. Prošla radikálními stylovými proměnami od pozdního romantismu přes expresionismus, neoklasicismus až po experimentální směry 50. a 60. let. Právě tak je pro ni příznačná i různorodost žánrů, forem, inspirací a námětů či nástrojových obsazení. Pro náš koncert jsme proto záměrně vybrali pět Stravinského skladeb, představujících pět různých, až protikladných světů, které se navzájem zásadně liší svým hudebním jazykem, atmosférou, námětem i obsazením. Jejich jediným společným rysem je obdivuhodně proměnlivá osobnost autora.

Poctu Igoru Stravinskému uvádíme v rámci projektu Musica non grata, v němž představujeme hudbu autorů, kteří se v minulosti stali nežádoucími pro některý z totalitních režimů 20. století, především nacistický. Mezi tyto autory patří paradoxně i Stravinskij – paradoxně proto, že sám nepatřil mezi politicky zvláště angažované umělce, ani mezi ty, jejichž rasový či sociální původ by u představitelů totalitní moci budil nevoli. Přesto byla jeho hudba na konci 30. let v Německu označena za „zvrhlou“ a jako taková byla také prezentována v roce 1938 na nechvalně známé nacistické výstavě Entartete Musik v Düsseldorfu.

Ondřej Hučín, dramaturg koncertu

Fotografie: Serghei Gherciu


Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Partner koncertu

Partner koncertu

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje