Skladatelky meziválečné Evropy

Po dlouhou dobu dominovali komponování především muži. Tematický okruh Ženy v umění je věnován umělkyním aktivním v Praze a dalších městech prvorepublikového Československa. Během projektu se zaměříme zejména na ženy skladatelky, např. Julii Reisserovou, Vítězslavu KaprálovouSlávu Vorlovou, Marii Drdovou (Konstantin Constans) nebo Lenu Stein-Schneider, jejichž životy a osudy rezonují dodnes. Současně se zaměříme i na politickou aktivitu žen, zejména na Františku Plamínkovou, zavražděnou nacisty v roce 1942.

Sabine Meine / Kai Hinrich Müller It's a Man's World?
V roce 2024 vyšla s podporou projektu Musica non grata pod názvem It's a Man's World? sbírka přednášek, jež proběhly v roce 2022 na Univerzitě hudby a tance v Kolíně nad Rýnem. Odborníci z oblasti hudebních a kulturních studií v nich otevřeli téma umělkyň a jejich působení v městských aglomeracích a představili evropské metropole jako místa, kde se ženy plnohodnotně zapojily do umělecké činnosti. Kniha je dostupná v německém jazyce. K dispozici rovněž jako eBook.
koupit knihu
konzultovat obsah publikace

Karla Hartl Kauza Kaprálová v dobové korespondenci a dokumentech
Doplněné vydání z roku 2024 knihy Karla Hartl: Kauza Kaprálová v dobové korespondenci a dokumentech je příběhem posmrtné repatriace české skladatelky Vítězslavy Kaprálové (1915–1940), jak ho zaznamenala dobová korespondence a dokumenty. Sleduje vývoj od prvních kroků podniknutých v roce 1945 několika krajany v Montpellier a československým zastupitelstvím v Paříži k záchraně Kaprálové tělesných ostatků až po smuteční slavnost uložení urny se skladatelčiným popelem v roce 1949 v Brně. Korespondence a archiválie poprvé publikované v této knize jsou nejen zajímavou reflexí doby, v níž se příběh odehrál, ale i zdrojem nových informací o dosud neobjasněné příčině úmrtí Vítězslavy Kaprálové. Kniha je dostupná zdarma v PDF v českém jazyce.
stáhnout zdarma
profil Vítězslavy Kaprálové na stránkách MNG

Jean-Paul Montaigner Julie Reisserová (1888-1938): Czech Composer and Feminist 
Výrazná osobnost první Československé republiky a žena diplomata Jana Reissera Julie Reisserová byla ve své době nejen úspěšnou skladatelkou, ale také aktivní průkopnicí ženského hnutí. Kniha francouzského muzikologa Jeana-Paula Montaigner, jež vychází v říjnu 2024, věnuje pozornost její umělecké činnosti, zamýšlí se nad recepcí skladatelčiných šesti dochovaných skladeb, prozkoumává Reisserové hudební jazyk a rovněž reviduje její myšlenky o postavení žen-skladatelek v meziválečném období. Kniha vychází v angličtině v sérii Elements in Women in Music v nakladatelství Cambridge University Press.
koupit knihu
profil Julie Reisserové na stránkách MNG

 Studie

Karla Hartl: The centenary of Vítězslava Kaprálová

 

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje