Zahajovací koncert Musica non grata

Vítězslava Kaprálová
Bohuslav Martinů
Alexander Zemlinsky

#koncert

Vítězslava Kaprálová Koncert pro klavír a orchestr d moll op. 7
Alexander Zemlinsky Žalm 23 a 13 pro smíšený sbor a orchestr
Bohuslav Martinů Česká rapsodie pro baryton, smíšený sbor, orchestr a varhany

Orchestr Státní opery
Sbor Státní opery
Dirigent: Karl-Heinz Steffens
Klavír: Alice Rajnohová
Baryton: Svatopluk Sem
Varhany: Jan Kalfus

Termíny

předchozí další
Ne 30/08/2020
20.00
Státní opera
předchozí představení další představení

Slavnostní koncert s  názvem Musica non grata otevírá novou divadelní sezonu 2020/21 a zároveň stejnojmenný čtyřletý hudebně-divadelní cyklus Opery Národního divadla a Státní opery, který je věnován – jak název napovídá – „nežádoucí hudbě“, hudbě a autorům, kteří se stali oběťmi zvůle totalitních režimů 20. století. Na koncertu zazní díla tří skladatelů, které spojuje do značné míry podobný osud – po jistou dobu svého života působili v Praze a byli součástí přirozeného multikulturního středoevropského prostoru, z  něhož byli násilně vytlačeni rozpínající se nacistickou ideologií.

Mimořádný talent mladičké skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové připomeneme uvedením jejího mistrovského klavírního koncertu v  podání pianistky Alice Rajnohové, která tuto skladbu znovuobjevila pro svět klasické hudby.

Německo-židovský komponista se slovanskými kořeny Alexander Zemlinsky, který po dlouhá léta jako kapelník formoval operu Nového německého divadla v  Praze, je v programu koncertu zastoupen dvěma starozákonními žalmy ve velkolepém zpracování pro sbor a orchestr. A konečně na závěr zazní

Česká rapsodie Bohuslava Martinů, v níž tehdy osmadvacetiletý autor v samém závěru první světové války s nadějí vyhlížel svobodu a nezávislost českého národa.

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje